Trúng thầu dự án "Nâng cấp hệ thống phần mềm website Tổng cục Hải quan"

10:00' CH - Thứ bảy, 01/12/2012

Ngày hôm nay, Hanoi Software JSC vui mừng nhận được thông báo đã trúng thầu dự án "Nâng cấp hệ thống phần mềm website Tổng cục Hải quan"

Gói thầu "Nâng cấp Cổng thông tin điện tử ngành Hải quan tăng cường dịch vụ công"

 • Chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin & Thống kê Hải Quan.
 • Thời gian triển khai 8 tháng: từ 12/2012 - 8/2013.

Đây là thành quả ghi nhận sự nỗ lực hết mình của toàn bộ đội dự án Hanoi Software: Bộ phận kinh doanh -Triển khai, Bộ phận Kỹ thuật và các cá nhân, bộ phận hỗ trợ dự án.

Các hạng mục công việc bao gồm:

I. Khảo sát nhu cầu sử dụng và nâng cấp

 1. Khảo sát tổng quát yêu cầu sử dụng
 2. Khảo sát chi tiết các yêu cầu chức năng
 3. Khảo sát chi tiết các yêu cầu nội dung
 4. Khảo sát yêu cầu đồ hoạ

II. Phân tích các nội dung nâng cấp/bổ sung

 1. Phân tích mô hình và tổng quát các chức năng và nội dung
 2. Phân tích, xác định các yêu cầu công việc quan trọng nhất
 3. Phân tích chi tiết và xây dựng đặc tả các công việc quan trọng nhất
 4. Phân tích chi tiết các yêu cầu chức năng
 5. Phân tích chi tiết các yêu cầu nội dung
 6. Phân tích chi tiết các yêu cầu đồ hoạ

III. Thiết kế hệ thống

 1. Tái cấu trúc và thiết kế lại giao diện đồ hoạ
 2. Thiết kế lại mô hình ứng dụng trước và sau nâng cấp
 3. Thiết kế lại chức năng quan trọng mới bổ sung
 4. Xây dựng kịch bản tương tác, tích hợp, nâng cấp
 5. Thiết kế lại các chức năng khác và tái điều chỉnh theo yêu cầu nghiệp vụ
 6. Hiệu chỉnh giao diện đồ hoạ tương tác người dùng

IV. Xây dựng - Tích hợp

 1. Tích hợp website với các chức năng nội dung cơ bản
 2. Xây dựng chức năng quan trọng của phần mềm và website
 3. Xây dựng mới/Bổ sung chức năng nội dung
 4. Thiết kế các chức năng khác
 5. Triển khai thử nghiệm trong nội bộ và hướng dẫn dùng thử các chức năng cơ bản
 6. Tích hợp các nghiệp vụ căn bản với SharePoint
 7. Xây dựng các chức năng còn lại
 8. Kiểm thử, tìm lỗi
 9. Thu thập yêu cầu phát sinh, phân tích lại yêu cầu
 10. Hiệu chỉnh, sửa lỗi
 11. Tích hợp chức năng, nội dung còn lại
 12. Hiệu chỉnh đồ hoạ & tích hợp giao diện bổ sung
 13. Dùng thử và hiệu chỉnh theo yêu cầu
 14. Hiệu chỉnh, sửa lỗi, tích hợp tổng thể
 15. Tích hợp với các thành phần khác của SharePoint 2010
 16. Nhập dữ liệu mẫu, chuyển đổi dữ liệu cũ
 17. Triển khai tại hệ thống thông tin của Tổng cục Hải Quan (hệ thống chính thức)

V. Đào tạo - Chuyển giao công nghệ

 1. Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng
 2. Tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng, quản trị hệ thống

VI. Dịch vụ bảo hành - bảo trì

 1. Hướng dẫn bảo trì
 2. Hỗ trợ kỹ thuật, cập nhật nội dung
 3. Bảo trì hệ thống phần mềm trong 12 tháng
 4. Bảo bành hệ thống trong 12 tháng
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,