Kiến trúc của WEB++ và các yêu cầu hệ thống

03:03' CH - Thứ sáu, 02/01/2004

Kiến trúc chung của WEB++


Click chuột vào hình để xem hình mô tả đầy đủ kiến trúc của WEB++

WEB++ được chia làm 4 phần chính:

 • Phần lưu trữ nội dung website, bao gồm: cơ sở dữ liệu và các file upload lên website
 • Phần dịch vụ hệ thống cung cấp các dịch vụ chung cho toàn bộ website như: xác thực người dùng, xử lý mẫu hiển thị (template), gửi e-mail, xử lý đa ngôn ngữ (multi-languages)
 • Phần mặt tiền (front-end): nhận các yêu cầu của người duyệt website, hiển thị thông tin...
 • Phần quản trị (back-end): dành cho người dùng WEB++ cập nhật nội dung, quản trị website...

Yêu cầu về phần cứng và hệ điều hành

Đối với máy chủ web (web hosting server):

 • Máy chủ Intel Pentium III 1GHz, 256 MB RAM hoặc cao hơn.
 • Hệ điều hành Windows 2000 Server Service Pack 3 hoặc Windows 2003 Server
 • Windows Script Engine 5.6
 • Dịch vụ gửi e-mail: CDONTS, CDOSYS hoặc PERSIST mail component
 • Cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2000 hoặc Microsoft SQL Server 2000
 • Microsoft Active Data Object 2.6 hoặc cao hơn

Đối với máy trạm (chỉ yêu cầu đối với máy trạm sử dụng để cập nhật hoặc quản trị website):

 • Intel Pentium II 400 MHz, 64 MB RAM hoặc cấu hình cao hơn.
 • Sử dụng một trong các hệ điều hành sau: Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 hoặc Windows XP
 • Trình duyệt web: Microsoft Internet Explorer 5.5 hoặc cao hơn
 • Hỗ trợ bảng mã Unicode
Kiến trúc của WEB++ và các yêu cầu hệ thống
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,