Trung tâm Phát triển Kinh tế-Xã hội và Môi trường Cộng đồng -CSEED

11:05' SA - Thứ ba, 16/12/2008
Giới thiệu về Trung tâm Phát triển Kinh tế-Xã hội và Môi trường Cộng đồng -CSEED:

Trungtâm CSEED do các cán bộ, nhân viên trong Ban Phát triển Cộng đồng củaCIDSE Việt Nam - Tổ chức Hợp tác Quốc tế vì sự Phát triển và Đoàn kết(Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité)thành lập. Đây là một phần của quá trình nâng cao năng lực và chuyểngiao vai trò quản lý chương trình cho tổ chức phi chính phủ Việt Namsau 27 năm hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển của CIDSE ViệtNam. Điều này phù hợp với mục tiêu dài hạn của CIDSE là: xây dựng nănglực địa phương trong quản lý phát triển bền vững.

CSEED tiếp tục thực hiện nguyêntắc phát triển bền vững của CIDSE, thử nghiệm, triển khai những sángkiến và hướng đi mới nhằm góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo tạiViệt Nam, hỗ trợ các cộng đồng nghèo tại các vùng miền núi, xa xôi hẻolánh nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần. Để đạtđược mục tiêu đó, CSEED giúp đỡ họ có khả năng tự huy động, sử dụngvà quản lý các nguồn lực của mình và môi trường một cách bền vững.

Website của trung tâm: www.cseed.org.vn


Trung tâm Phát triển Kinh tế-Xã hội và Môi trường Cộng đồng -CSEED
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,