Ra mắt website Công ty Quản lý Quỹ PVI (PVIAM)

Hanoi Software JSC
01:09' CH - Thứ hai, 16/11/2015

Ngày 15/11/2015, đội ngũ vận hành của công ty đã phối hợp với Công ty CP Quản lý quỹ PVI (PVIAM - PVI Asset Management) cho ra mắt chính thức website của PVIAM tại địa chỉ www.pviam.com.vn

Website PVI AM được phát triển trên nền tảng VIE Portal NG v8, sử dụng HTML5 và CSS3 (sử dụng Bootstrap 3), cho phép hoạt động với tất cả các thiết bị từ máy điện thoại thông tin (smartphones), tới máy tính bảng (tablets), máy tính màn hình lớn.

Trong thời gian tới, website PVIAM sẽ là công cụ đắc lực trợ giúp cho hoạt động kinh doanh và quan hệ cổ đông của PVI AM

Ảnh màn hình trang chủ PVI AM:

Ra mắt website Công ty Quản lý Quỹ PVI (PVIAM)